Vereniging van Eigenaren; Corona-lockdown, wel of niet vergaderen?

Vereniging van Eigenaren; Corona-lockdown, wel of niet vergaderen?

Print Friendly and PDF

Het voorjaar betekent voor vele vakantiewoning eigenaren het bijeenwonen van de Algemene Leden Vergadering op het park. Maar hoe moet dat nu als je niet naar Turkije kunt overvliegen of überhaupt niet bij elkaar mag komen? Mag de bestuurder alsnog besluiten nemen nu zijn bestuurstermijn is afgelopen?  Zijn  online leden vergaderingen geldig? Kan de bank toegang tot de rekeningen weigeren nu de bestuurstermijn ten einde is? Simpele vragen zonder duidelijke antwoorden. 

 

Sinds maart 2020 zijn er ter aanleiding van het corona virus noodgedwongen verschillende  maatregelen uitgevaardigd. In dit kader is er bij Wet[1]', per 17 april 2020 een specifieke maatregel betreffende "verlenging van termijnen, uitstel van vergaderingen en werken op afstand" van toepassing verklaard op alle soorten verenigingen, coöperaties en stichtingen. Hiermee tracht de centrale overheid de onzekerheid over de aflopende bestuurstermijnen onder corona tijd weg te nemen. 
Immers een benoemde bestuursorgaan mag zijn taken alleen uitoefenen in zijn bestuurstermijn. Met name de banken weigeren de toegang tot de rekeningen of verlengen niet de autorisatie als de bestuurstermijn van de bestuurder is afgelopen. Een bestuurder dient voor het einde van deze termijn een leden vergadering in te lassen. Maar tijdens de corona periode is dat niet mogelijk.  Alhoewel een online vergadering in de hedendaagse praktijk praktisch lijkt te ogen, voorziet de wet niet in de mogelijkheid om online te vergaderen. Een online vergadering is aldus niet rechtsgeldig. 

 

De uitstel tot vergadering betekent in de praktijk dat alle ALV vergaderingen -ingepland of niet - vanaf 17 april 2020 verplicht zijn uitgesteld tot 31 juli 2020. De bestuursperiode van de benoemde organen zijn van rechtswege verlengd tot deze bepaalde duur. De taken en de verantwoordelijkheden van bestaande organen blijven bestaan tot aan de eerste algemene leden vergadering die na de uitstelperiode zal worden gehouden. Momenteel loopt deze periode af op  31 juli 2020. Wel wordt verwacht dat deze uitstel nogmaals met 3 maanden wordt verlengd.

 

De bestuur of bestuurder is verplicht om binnen 3 maanden na de uitstel periode een ALV vergadering te organiseren. Omdat er sprake is van een buitengewoon gehouden vergadering dient de bestuurder 2 weken termijn na verzenden van uitnodiging in acht te nemen. 

 

Voor nadere informatie over de rechten en plichten van een Vereniging van Eigenaren verwijzen wij u naar ons informatie boekje "Alles over de geheimen van de Tapu" waarin u ook de Turks-Nederlandse vertaling treft van de Turkse Appartementen Wetgeving. 

 [1] Yeni Koronavirüs (covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ileBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete / Wet op het verminderen van de effecten van nieuw coronair virus (covid-19) Epidemie op het economische en sociale leven en wetgeving tot wijziging van bepaalde wetten - Staatsblad van 17.04.2020 en genummerd 31102