Sociale Verzekeringen en Pensioenpremies voor aandeelhouders en directeuren

Sociale Verzekeringen en Pensioenpremies voor aandeelhouders en directeuren

Print Friendly and PDF

Zoals in Nederland de termen ‘sociale verzekeringen en pensioenpremies ’ worden gebruikt, zo wordt er in Turkije de volgende twee termen gebruikt: zijnde 4A (voormalige naam: SSK) en 4B (Bağ-Kur). De naam van de organisatie die zich bezighoudt met de sociale verzekeringen en pensioenpremies in Turkije is SGK.


Het verschil tussen 4A en 4B is de positie die de betreffende gerechtigde in neemt. Gemakshalve is te zeggen dat de werknemers onder 4A en de werkgevers onder 4B vallen. Bij werkgevers kunt u denken aan diverse samenwerkingsverbanden en vennootschappen die volgens het Turkse recht zijn opgericht.

Limited Şirket

Alle aandeelhouders (ortaklar)  van een Turkse limited zijn verplicht zich te laten registreren bij SGK en de maandelijks Bağkur (4B) premies af te dragen.
De aandeelhouders die tevens directeur (müdür) zijn,  moeten onder de voorwaarden van 4B premies afdragen. Een directeur die geen aandeelhouder is valt onder personeel en dus onder 4A.

Anonim Şirket

Bij een Naamloze Vennootschap (Anonim şirket) verschilt dat per situatie. Bij de registratie van een Anonim şirket moet namelijk de zakelijke verhouding tussen de vennootschap en de aandeelhouders, de leden van het bestuur en de directeuren worden nader bekeken.

De aandeelhouders, die tevens in de raad van het bestuur zitten zijn verplicht om zich bij SGK te laten registreren en Bağ-Kur (4B) premies af te dragen. Een directeur (müdür), die verder niet in de raad van het bestuur zit (Yönetim Kurulu üyesi), moet haar premies onder 4A voorwaarden laten inhouden en laten afdragen.
Voor een aandeelhouder van een Anonim şirket, die geen lid van Raad van Bestuur is (Yönetim Kurulu üyesi) en/of geen directeur (müdür) is van die onderneming, daarvoor hoeft geen premie te worden ingehouden.

Buitenlandse Aandeelhouders (natuurlijke personen)


Ook bij aandeelhouders zonder de Turkse nationaliteit gelden dezelfde regels. Pas wanneer die gerechtigde kan aantonen dat ze in haar land van oorsprong een sociale voorziening en een pensioenvoorziening aan het vormen is, is deze vrijgesteld van de Bağ-Kur verplichting.
Turkije heeft hieromtrent met de volgende landen een overeenkomst afgesloten, die landen zijn Duitsland, Albanië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, België, Bosnië en Herzegovina, Tsjechië, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Nederland, Zweden, Zwitserland, Cyprus, Georgië en Canada.
Indien u van plan bent om in Turkije te verblijven en te werken is ons advies om u toch te laten verzekeren. Ook bij het uitzoeken of u wel Bağ-Kur anders wel SSK-gerechtigde bent, kunnen wij u met raad en daad ondersteunen.

Uitzonderingen


Indien een Bağ-Kur-gerechtigde, wegens aandeelhouderschap bij een Limited Şirket, ook in loondienst zou gaan (bij een derde instantie) dan is er de mogelijkheid om te kiezen tussen Bağ-Kur of  SSK.

Een ander geval is bijvoorbeeld als een aandeelhouder bij een Limited Şirket of een aandeelhouder die tevens in de raad van bestuur zit bij een Anonim Şirket haar SSK-registratie wil behouden en wil blijven gebruiken. Dan moet ze het aandeelhouderschap en het bestuurschap al voor 1 oktober 2008 aan het beoefenen zijn en tot heden geen breuk laten voordoen bij zowel het aandeelhouder- als bestuurschap. Zodra dat zich heeft voorgedaan, betekent het automatisch het einde voor de SSK-registratie en het begin van de Bağ-Kur-registratie.

Verder willen wij u meegeven dat in Turkije gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheid om de betaalde premies op een makkelijke manier te gaan overhevelen van Bağ-Kur naar SSK en andersom. Ook is het belangrijk om te weten dat de gerechtigde altijd de eindverantwoordelijke is over haar eigen premies en dat ze zelf tijdig na moet gaan of haar premies afgedragen zijn.