Nieuwe Turkse Handelswet: De inhoud van de website

Nieuwe Turkse Handelswet: De inhoud van de website

Print Friendly and PDFDe nieuwe Turkse Handelswet is aangenomen en is per 1 Juli 2012 van toepassing. Al 50 jaar gebruikt men de oude handelswetgeving en daar komt nu eindelijk wijziging in.

Met de invoering van de nieuwe handelswet, zullen vele nieuwe mogelijkheden zowel voor internationale bedrijven als voor de Turkse zakenman mogelijk worden.  


De belangrijkste wijzigingen in de wetgeving hebben we eerder samengevat, wat u verder kunt lezen in onze eerdere publicaties.


In dit artikel zullen we het hebben over de verplichte website dat u moet hebben volgens de nieuwe wetgeving. 


De nieuwe regelgeving verplicht bedrijven een bedrijfswebsite te maken, deze op naam te registreren en informatie over uw bedrijf te publiceren.

De informatie dat u moet publiceren moet in ieder geval de van de hieronder genoemde gegevens bevatten (artikel 1524):


 1. Alle verplichte publicaties/documenten van de firma welk openlijk gepubliceerd moeten worden:

 • De officiële naamgeving zoals deze geregistreerd staat bij de Kamer van koophandel
 • Inschrijvings gegevens Kamer van koophandel
 • Adres hoofdkantoor
 • Kapitaal van de firma

 1. Alle documenten welk nodig zou kunnen zijn voor de aandeelhouders van de firma, zodat ze zich bijvoorbeeld kunnen vertegenwoordigen, op de hoogte zijn van hun rechten e.d.
 2. Alle rechten van aandeelhouders en managers, inzake ontslag, verdeling aandelen, verkoop aandelen e.d.
 3. Financiële Tabellen
 4. Alle zaken met betrekking tot verkoop van de firma, of het vormen van een joint venture, de hieraan gekoppelde aandelen overdrachten, kapitaal verhogingen en gerelateerde zaken
 5. Jaarlijks rapportage van de Raad van Bestuur, Aandeelhouders, waarin tevens vermeld dient te worden gegevens van de aandeelhouders over inzake salarissen, ontvangen gelden, vergoedingen, ontvangen reiskosten, loonregelingen, spaarregelingen, verzekeringen die van toepassing kunnen zijn ed.
 6. Financiële Audit Rapportages, audits van zowel interne als externe controleurs
 7. Aandeelhoudersbesluiten, genomen besluiten, uitspraken van aandeelhoudersbesluiten/Raad van Besturen, uitnodigingen tot vergaderingen e.d.

Alle internetpagina's moeten vrij toegankelijk zijn. Financiële gegevens, rapportages en controle rapporten moeten minimaal voor 5 jaar  gepubliceerd worden.