Neemt u ook liever contant geld aan dan een cheque?

Neemt u ook liever contant geld aan dan een cheque?

Print Friendly and PDF

Sinds een jaar of twee hebben er een aantal wijzingen plaatsgevonden betreffende het gebruik van de cheque. Voorheen kon je een gevangenisstraf krijgen als je de cheque niet betaalde, maar met ingang van de nieuwe wetgeving is dit gewijzigd. Vanaf nu wordt er een bestuurlijke boete opgelegd als je de cheque niet afbetaald.


Banken krijgen meer verantwoordelijkheid

Dankzij de nieuwe wetgeving heeft u meer zekerheid als u een cheque ontvangt in plaats van contant geld. Als de bank de waarde van de cheque niet kan incasseren dan kan de bank voor een deel van het bedrag aansprakelijk worden gesteld. Dit bedrag is afhankelijk van de waarde van de cheque.

Er mogen alleen cheques worden verstrekt met de boekjes die door de bank zijn verstrekt, waarop de persoonlijke gegevens worden vermeld. Indien men zich hier niet aan houdt en het wordt door de bank geconstateerd, dan wordt het gemeld bij het OM en bij de belastingdienst.Let op!

Controleer altijd de gegevens op de cheque of deze overeenkomen met het legitimatiebewijs en de handtekening. Het is altijd handig voor jezelf om ook een kopie te makende cheque wel goed, of de handtekening overeenkomt met de handtekening die op het legitimatiebewijs staat. Ook is het belangrijk dat je persoonlijke gegevens en het bedrag, zowel in cijfers als in letters, correct zijn vermeld. 

Let u wel op dat u de cheque tijdig verzilvert, bij overschrijding van de termijn van verzilvering kunt u voor uw geld niet meer terecht bij de bank. Dit kunt u dan alleen nog met behulp van een gerechtsdeurwaarder. Dit brengt kosten met zich mee. Zorgt u ervoor dus, dat u op tijd verzilverd !


Misbruik wordt gestraft

Er zijn altijd mensen die misbruik maken van de mogelijkheden, zoals het opstellen van een valse cheque door het plaatsen van een handtekening en naam van een ander. Voor dit soort gevallen wordt er een gevangenisstraf opgelegd en die varieert tussen de 1 en 3 jaar. Voor het plegen van valsheid in geschrifte wordt men voor een periode van drie (3) jaar ontzegd voor het gebruik van cheques.