Minimumloon Turkije 2016 (2e periode)

Minimumloon Turkije 2016 (2e periode)

Print Friendly and PDF

De Turkse overheid past 2 keer per jaar de bedragen van het minimumloon aan de ontwikkeling van de lonen in Turkije. Ieder jaar gebeurt dit op 1 januari en op 1 juli.

De Turkse overheid heeft het minimumloon voor de tweede periode van 2016 niet gewijzigd. De lonen zijn hetzelfde gebleven als de eerste periode van 2016.

source www.ec.europa.eu


Het brutoloon bestaat uit:

  • Het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • De toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • De vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • De beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Bij een volledige werkweek van 45 uur , gelden de volgende bedragen (Turkse Lira) voor het minimumloon per maand: 

MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS 

Periode 01.01.2016 - 31.12.2016BEREKENING NETTO LOON

Bruto Loon1.647,00
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%230,58
Premie werkloosheidswet 1%16,47
Loonbelasting 15% (*)86,46
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)123,53
Stempelbelasting 7,59% (*)12,50
Totale Inhoudingen346,01
Netto Loon1300,99


TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 

Bruto Loon1.647,00
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%255,29
Premie werkloosheidswet 2%32,94
Totale kosten voor werkgever1.935,23


N.B.

  • De aangegeven aig is minimum, en wordt verhoogd afhankelijk van aantal kinderen dat u heeft en uw burgerlijke staat.
  • Netto loon voor appartmentpersoneel bedraagt netto 1.399,95
  • Overheid heeft een belofte gedaan van 110,10 TL, voor werkgevers, nadere regels hierover zullen de komende dagen gepubliceerd worden.