Minimumloon Turkije 2015 (1e periode)

Minimumloon Turkije 2015 (1e periode)

Print Friendly and PDF

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2015, 1e periode (1 jan 2015 t/m 30 juni 2015) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken.
Turkije kent een werkweek van 45 uur. Meestal is dit maandag t/m vrijdag en zaterdag een halve werkdag. Maar uiteraard kan de werkgever dit anders indelen indien er met ploegendiensten wordt gewerkt.

Het brutoloon kan bestaan uit:

  • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om eventuele problemen te  vermijden adviseren wij u om lonen op de cent nauwkeurig uit te betalen. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).


Appartementenpersoneel
De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde.MINIMUM LOON EN DE WETTELIJKE INHOUDINGEN VOOR WERKGEVERS

Periode 01.01.2015 - 30.06.2015

BEREKENING NETTO LOON

Bruto Loon1.201,50
Inhouding Zorgverzekeringswet SGK 14%168,21
Premie werkeloosheidwet 1%12,02
Loonbelasting 15% (*)63,08
Bijdrage aan levensonderhoudskosten (agi)90,11
Stempelbelasting 7,59% (*)9,12
Totale Inhoudingen252,43
Netto Loon949,07


TOTALE KOSTEN VOOR WERKGEVER 

Bruto Loon1.201,50
Werkgeversbijdrage Zorgverzekering SGK 15,5%186,23
Premie werkeloosheidwet 2%24,03
Totale kosten voor werkgever1.411,76