Minimumloon Turkije 2014 (2e periode)

Minimumloon Turkije 2014 (2e periode)

Print Friendly and PDF

De Turkse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumloon voor 2014, 1e periode (1 juli 2014 t/m 31 december 2014) bekend gemaakt..

De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van lonen in Turkije.

Opbouw minimum loon

Het wettelijk minimumloon gaat uit van het brutoloon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. U ontvangt dit loon over de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. Het brutoloon kan bestaan uit:

  • het (basis)loon dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken;
  • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • de vaste beloningen voor de omzet die u maakt en die u elke betalingstermijn krijgt;
  • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien.


Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon.


Minimumloon en loonstrook
Om in de toekomst geen problemen met de belastingen te krijgen adviseren wij u dat u de lonen op de cent nauwkeurig uitbetaald. Mocht u dit per bank doen dan zal dit geen probleem geven. Doet u de betalingen contant laat uw personeel dan altijd het maandelijkse loonstrookje ondertekenen (deze kunt u laten opmaken via uw boekhouder).

Appartementenpersoneel
De wetgeving maakt een onderscheid bij appartementen personeel. Er zijn meer dan 200.000 mensen die ingeschreven staan als zijnde appartment complex personeel (kapıcı). De overheid heeft voor deze groep een uitzondering gemaakt waardoor er een vrijstelling is van inkomsten belasting (gelir vergisi) en bronbelasting (bronbelasting). Door de vrijstelling wordt een hoger netto inkomen uitgekeerd. De totale kosten voor de werkgever blijven uiteraard het zelfde. 


MINIMUM LOON EN WETTELIJKE INHOUDINGEN
(Periode 01.07.2014 - 31.12.2014)

Personeel loon
Conciërgeloon 
(kapıcı)
Brutoloon
1.134,00 TL
1.134,00 TL
Inhouding zorgverzekeringswet werknemer (ssk 14%)
158,76 TL
158,76 TL
Premie werkloosheidswet werknemer (1%)
11,34 TL
11,34 TL
Loonbelasting 15%
64,26 TL
---
Minimum kosten aan levensonderhoud (sagri)
80,33 TL
---
(ongehuwd en geen kinderen)
Stempelbelasting (0,759%)
8,61 TL
---
Totale inhoudingen
242,97TL
170,10 TL
 Netto loon (incl agi)
891,03 TL
963,90 TL
Totale kosten voor werkgever
1.332,45 TL
1.332,45 TL