Het Turkse kadaster introduceert: WebTapu-applicatie!

Het Turkse kadaster introduceert: WebTapu-applicatie!

Print Friendly and PDF

Een wereldwijde uitbraak van een besmettelijke ziekte heeft ook zijn positieve kanten. Het heeft ervoor gezorgd dat de mens zaken anders benadert of het heeft zaken bespoedigt die anders niet of nauwelijks van start zouden gaan. Alhoewel Turkije al een tijd bezig is met digitaliseren van het landelijk overheidssysteem, heeft het Coronavirus ertoe bijgedragen dat de meeste (semi-)overheidsinstanties per direct zijn overgestapt naar een online systeem. Het Directoraat-Generaal van het landelijke Kadaster (Tapu) is een van deze instanties. Het gaat om de zogenaamde WebTapu-applicatie. De bedoeling van deze online applicatie is dat te zijner tijd een eigendomsoverdracht achter je PC kan geschieden zonder dat partijen zich persoonlijk moeten melden bij de plaatselijke Tapu kantoor. Maar zover zijn we er nog niet. 


Zoals uiteengezet in onze eerder gepubliceerde artikel over de verkoop en aankoop van onroerende goederen in Turkije, dient de rechtshandeling in persoon ten overstaan van een daartoe bevoegde Tapu ambtenaar te geschieden. 

 

Deze rechtshandeling bestaat uit twee hoofdonderdelen, te weten; 

  1. de aanvraag procedure; indienen van een verzoek tot koop/verkoop met documenten bij het plaatselijke Tapu kantoor 
  2. de ondertekening; nadat de aanvraag is behandeld en goedgekeurd worden partijen verzocht om de akte van koop en levering in persoon te komen tekenen bij hetzelfde kantoor

 

De huidige WebTapu-applicatie maakt het mogelijk dat de verkopende partij online de aanvraag procedure kan starten zonder zich te hoeven melden bij het Tapukantoor. De vereiste documenten worden via dit systeem digitaal ingedient. Wel dient men hiervoor in het bezit te zijn van een persoonlijke Turkse DigiD-code (E-devlet şifresi). 
De Turkse DigiD kan men verkrijgen bij de Turkse postkantoren aan de hand van een Turkse ID nummer. Turken verkrijgen een Turkse ID met inschrijving in de geboorteregisters. Een buitenlander kan een Turkse ID verkrijgen via de Algemene Directie Migratiebeheer- Göç İdaresi.

 

Echter het tweede onderdeel (de ondertekening) moet nog steeds in persoon bij het Tapu kantoor te worden voltrokken. Het enige pluspunt is dat je niet hoeft af te reizen naar het kantoor waar het vastgoed staat geregistreerd. Partijen kunnen de ondertekening laten plaatsvinden bij de dichtstbijzijnde kantoor. 

 

De WebTapu-applicatie is ook buiten Turkije actief. Dit wil zeggen dat men een vastgoed in Turkije ook buiten Turkije kan aankopen of verkopen zolang men in het bezit is van een Turkse DigiD. De ondertekening van de akte kan plaatsvinden bij een locale Turkse Consulaat. Momenteel is de Turkse Consulaat te Berlijn reeds in werking. De verwachting is om andere Consulaten ook te activeren. 

 

De WebTapu-applicatie biedt verder de mogelijkheid om online uw vastgoed te beheren. Hierbij kan men denken aan;

  •  weergeven van de kadastrale gegevens, zoals locatie, registraties ed.,
  • derde personen machtigen om specifieke handelingen te verrichten, 
  • indienen of uitschrijven van eenzijdige rechtshandelingen, zoals hypotheek verstrekking, vestigen van zakelijke rechten, vruchtgebruik e.d.
  • persoonlijke sms berichtgeving indien er sprake is van ontwikkelingen betreffende uw vastgoed zoals een beslaglegging.

 

WebTapu-applicatie zal binnenkort in 6 verschillende talen worden aangeboden zodat er meer duidelijkheid en overzichtelijkheid komt voor een buitenlander die niet de Turkse taal beheerst. 

 

Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit artikel kunt u gerust contact met ons opnemen.