Het ABC bij echtscheidingen in Turkije

Het ABC bij echtscheidingen in Turkije

Print Friendly and PDF

Mensen trouwen niet om te scheiden maar indien je om welke reden dan ook het huwelijk niet meer wilt voortzetten, is liefhebben het laatste wat je voor ogen hebt.

Hoewel ieder huwelijk zijn eigen details heeft blijven de hoofdelementen van een echtscheiding hetzelfde. Dit zijn het voogdijschap, de alimentatie, de scheiding van huwelijksgoederen en de schadevergoeding.

Of een schikking bespreekbaar is of niet, is afhankelijk van de eis en de voorwaarden van de partners. En of je besluit om met of zonder een schikking te scheiden, een huwelijk moet via een rechtbankprocedure worden ontbonden. De Turkse rechtbank beoordeelt uiteindelijk of de voorwaarden van de schikking, de rechten van de partijen en van de kinderen voldoende zijn gewaarborgd.

Tijdens een echtscheidingszaak worden de volgende vraagstukken beoordeeld;

1. Zijn er minderjarige kinderen?

indien ja, wie krijgt het voogdijschap over hen en hoe hoog wordt het kinderalimentatie bedrag

2. Is er een bezoekregeling getroffen voor en met het kind / de kinderen
3. Eist een van de partners om een onderhoudsalimentatie?
4. Eist een van de partners materiële schadevergoeding?
5. Eist een van de partners immateriële schadevergoeding voor geleden emotionele schade?
6. Hebben partijen na huwelijksdatum gemeenschappelijke goederen in eigendom?

indien ja, is er een onderlinge verdelingsschikking in deze?
indien niet, zal een deskundige de waarde van het gemeenschappelijk vermogen ter verdeling beoordelen voor de rechtbank.

Bent U op dit moment in een echtscheidingsprocedure verwikkeld en heeft U een van bovenstaande punten met ja beantwoord?
Dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen die U ten allen tijde kan ondersteunen bij het doorlopen van een ingewikkelde echtscheidingsprocedure.