ERFRECHT – de Turkse verklaring van erfrecht

ERFRECHT – de Turkse verklaring van erfrecht

Print Friendly and PDF

Iedere Turkije liefhebber die een woning heeft in dit land zal vroeg of laat in aanraking komen met de volgende vragen. Hoe verkrijgt mijn man of vrouw de Tapu op zijn/haar naam als ik kom te overlijden? Hoe steekt de erfrechtelijke overdrachtsprocedure van een woning in elkaar? Welke documenten zijn benodigd? Hoe hoog zijn de successierechten? Zijn deze kosten aftrekbaar in eigen land? Dien ik een advocaat in te schakelen?

Wanneer een Tapu eigenaar komt te overlijden dient meestal de langstlevende partner een aantal stappen te ondernemen opdat de eigendomsrechten niet meer op naam van de erflater staan. Zonder in detail te treden en in te gaan op erfgenaam kwesties zal ik u aan de hand van de onderstaande punten informeren hoe de Turkse wetgever de successieoverdracht procedure van onroerende zaken heeft geregeld voor de buitenlanders.

De volgende stappen moeten ondernomen worden;
1. acties bij de rechtbank
2. acties met betrekking tot de belastingdienst
3. acties bij de Tapukantoor

Acties bij de Rechtbank
De procedure begint met het vergaren van de juiste documenten door de erfgenamen in hun eigen land. De benodigde documenten zijn:
overlijdensakte**,
verklaring van erfrecht*,
geboorte uitreksels van de betrokken erfgenamen**,
kopie Tapu,
notariële advocaatvolmacht*,
gelegaliseerde paspoortkopieën van de erfgenamen*.

Alle documenten met een * dienen voorzien te worden van een Apostille stempel. De instantie die bevoegd is om de apostille stempel uit te vaardigen kan per land wijzigen. U kunt het beste hierover uw advocaat, de notaris of de internet raadplegen.

Tevens is het handig om te weten dat u de documenten met ** als internationale documenten kunt opvragen aangezien Turkije met de meeste Europese landen hierover nadere afspraken heeft gemaakt. Het voordeel van een internationaal document is dat deze ook in het Turks is vervaardigd. Hierdoor bespaart u op vertaalkosten en apostille kosten aangezien internationale documenten niet voorzien hoeven te worden van een Apostille stempel.

Nadat eenmaal de noodzakelijke documenten in eigen land zijn vergaard, beëdigd vertaald en indien nodig notarieel bekrachtigd, wordt middels een verzoekschrift de plaatselijke Kantonrechter aangeschreven voor een Turkse verklaring van erfrecht. Aan de hand van de buitenlandse documentatie verleent de Turkse kantonrechter de verklaring van erfrecht waarin het successieaandeel van de erfgenamen duidelijk is beschreven. Zolang geen onduidelijkheid bestaat over de wettelijke erfgenamen wordt het verleend. Als u niet voldoet aan de algemene familie-erfrechtpotret - vrouw/man, kinderen – is het raadzaam om een advocaat hierover te raadplegen.

Acties met betrekking tot de belastingdienst
Waneer eenmaal de Turkse verklaring van erfrecht is verkregen kunnen de acties betreffende de belastingdienst en het Tapukantoor worden ondernomen. Voordat de stap bij de Tapukantoor kan ondernomen worden vraagt de Tapukantoor een schuldvrijbrief van de belastingdienst voor ieder onroerendgoed afzonderlijk. Voor het verkrijgen van een schuldvrijbrief moeten een aantal acties bij de gemeente en de plaatselijke vreemdelingenpolitie worden ondernomen. Deze bureaucratie duurt gemiddeld 5 a 6 weken.

Acties bij de Tapukantoor
Aan de hand van enkele documenten zoals de Turkse verklaring van erfrecht, de schuldvrijbrief van de belastingdienst, WOZ waarde briefje van de gemeente wordt een verzoekschrift tot overdracht successieaandeel ingediend bij de Tapukantoor. Tot begin 2010 werd successieoverdrachtsbelasting ad 0,9% betaald. De wetgever heeft sinds januari 2010 successieoverdrachtsbelasting afgeschaft. Er wordt alleen administratiekosten in rekening gebracht.

Net zo goed bij verkoopoverdrachten dient ook bij successieoverdrachten voor ieder erfgenaam afzonderlijk een toestemmingsprocedure opgestart met dien verstande dat je niet meer op het eindresultaat hoeft te wachten.

Verder is het belangrijk om te weten dat alle erfgenamen gezamenlijk de overdracht moeten ondertekenen bij de Tapukantoor. Indien ze dat niet gezamenlijk kunnen doen dienen ze of elkaar hiervoor notarieel te volmachten dan wel de advocaat die al deze handelingen namens de erfgenamen onderneemt.

Internationale afspraken
Met de meeste EU landen heeft Turkije wederzijdse bindende belastingafspraken. Als uw land van herkomst een internationaal convenant met Turkije hierover heeft ondertekend kunt u uw successieoverdrachtsonkosten opgeven in eigen land. Wel blijft u verantwoordelijk voor de sucessieoverdrachtsbelasting in eigen land over het onroerendgoed vermogen in Turkije.

Hoewel alle acties zonder tussenkomst van een advocaat geregeld kan worden is het verstandig om gebruik te maken van de diensten van een advocaat, zodat u niet onnodig tijd kwijt bent aan de Turkse bureaucratie.

Tot de volgende keer!

Selma Ören
Advocate
ABC Consultancy