Belastingen

Belastingen

Print Friendly and PDF

  
Een selectie uit van vraag en antwoord van onze klanten:

Ik zou graag van u diensten gebruik willen maken. Ik heb van de belastingdienst in Nederland een verklaring gekregen die ik in moet vullen om in Nederland geen belasting meer te hoeven betalen. Alleen moet ik dan een verklaring aan hen overleggen waaruit blijkt dat ik hier in Turkije mijn belasting betaal.

Ik kom daar niet uit omdat een gepensioneerde hier geen belasting hoeft te betalen. Wellicht weten jullie meer over deze materie. 
Ik zou graag van u diensten gebruik willen maken. Ik heb van de belastingdienst in Nederland een verklaring gekregen die ik in moet vullen om in Nederland geen belasting meer te hoeven betalen. Alleen moet ik dan een verklaring aan hen overleggen waaruit blijkt dat ik hier in Turkije mijn belasting betaal.

Ik kom daar niet uit omdat een gepensioneerde hier geen belasting hoeft te betalen. Wellicht weten jullie meer over deze materie.

Kunnen jullie mij in dezen helpen en advies geven?

L. Mens


Beste heer Mens,
Ik begrijp uit uw woorden dat u de Nederlandse Nationaliteit hebt en woonachtig bent in Turkije.
Voordat ik inga op uw vraag wil ik de situatie in Turkije duidelijk maken:
Alle inwoners van Turkije, dus de Turken en de permanent wonende buitenlanders hoeven geen belastingaangifte in te vullen, volgens de Turkse belastingwet, zolang ze geen actief belastingnummer hebben. Dus geen eigen bedrijf hebben. Dit is uiteraard het geval voor de mensen die in loondienst in Turkije zijn.
Ook de inwoners die inkomsten hebben uit verschillende klusjes.
Ik moet natuurlijk wel even hierbij aanstrepen dat ik niet de situatie wil schetsen dat mensen allerlei soorten klusjes kunnen doen zonder een bedrijfszetel, of dat mensen belastingvrije inkomens kunnen genieten van winkel of huishuur. Natuurlijk moeten deze dit via een belastingformulier aangeven.
Maar voordat ik alle regelgevingen hier ga vermelden, wil ik nu weer terug naar uw situatie.
Indien u in Turkije geen inkomstenbelastingaangifte indient, wat u ook dus niet hoeft in uw situatie, dient u in uw eigen land wel een aangifte te doen.
Dus komt u er niet onderuit om in Nederland Inkomstenbelasting op te geven.
Ik heb begrepen dat de Nederlandse Belastingdienst het allemaal nog makkelijker wil maken en dat ze sinds kort een zogenaamde M-formulier (Emigratie) hebben.
Deze kunt u invullen door uw pensioen uit Nederland op te geven. Uw huis in Turkije hoeft u niet te belasten, deze wordt namelijk al belast in Turkije, wel is het zo dat de Nederlandse Belastingdienst op de hoogte wil worden gehouden dat u een huis heeft in Turkije.
Uw spaartegoeden in Turkije moet u wel opgeven. Sinds 2006 heeft Europa (dus ook Nederland) een exchange regeling met Turkije, dat houdt in dat genoten rente en betaalde belastingen aan Nederland kunnen worden doorgegeven indien Nederland dit opvraagt.
Als u slechts enkel uit Nederland pensioen ontvangt, hoeft u ook niet bang te zijn voor de Nederlandse Belastingen, als het puur om pensioen gaat, is normaliter de loonheffing ook de eindheffing.
Dus kortom; indien u een loon, pensioen, alimentatie, studiebeurs, lijfrente, uitkering, inkomsten uit huur en of andere inkomsten uit Nederland ontvangt, moet u volgens de Nederlandse Belastingdienst een aangifteformulier invullen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kan ik u hierbij verder begeleiden, ook de Nederlandse belastingformulieren kan ik voor u laten invullen via onze Accountant in Nederland.

Artikel gepubliceerd in 2010-2011 in diverse tijdschriften.